Pålkap

Pålkapen är en nya generationens kapanordning

Pålkapen är en finsk uppfinning, baserad på erfarenhet från manuell kapning av hundratusentals pålar.

Den fäst vid en grävmaskin, vilken står för krafttillförseln. Den är lätt att använda och pålitlig på ett sätt som inte kan jämföras med något annat. På världsmarknaden finns ingen motsvarande anordning som fungerar med diamantklinkor. Inget manuellt arbete behöver mera utföras vid det annars fysiskt tunga pålkapningsarbetet.

Fördelar som anordningen innebär

  • Konkurrensfördel för användaren
  • Snabbare tidtabeller på byggarbetsplatsen
  • Kapningen efterlämnar ett felfritt resultat av jämn kvalitet
  • Oberoende av förhållandena på en byggarbetsplats
  • Lättmonterat, fungerar med grävmaskiner på 5 ton
  • Effektiv kapning, pålkapen samlar den överblivna delen av pålen bort ur vägen för kommande arbetsskeden
  • Trygg och säker tack vare sin lilla storlek och den är lämpad för alla typer av byggarbetsplatser. Kan även lätt flyttas från en byggarbetsplats till en annan.
  • Förbättrar avsevärt arbetssäkerheten då ingen behöver vara i närheten av den tunga pålen, underlättar mätningsmannens arbete.
  • Anordningen är lättanvänd

MotoCut pile cutter – award-winning quality
MotoCut pile cutter – award-winning quality