Ofta ställda frågor

Anskaffning av pålkap

Vilka dimensioner av pålar kan man kapa med en MotoCut-pålkap?

Med produkten Q400 kan man kapa pålar som är 230-400 mm tjocka, och med produkten Q500 kan man kapa pålar som är 350-500 mm tjocka.

Kan man kapa runda pålar med en MotoCut pålkap?

MotoCut-pålkapen är utvecklad för kapning av fyrkantiga betongpålar, men i framtiden kommer vi att ha lösningar även för runda pålar.

Om ändan på pålen, som kapats bort, bör krossas, hur ska detta gå till?

Vi har utvecklat en tilläggsenhet till MotoCut pålkapen; en kross, med vilken önskat avsnitt av ändan på betongpålen krossas och armeringsjärnet lämnas synligt.

Kan man med pålkapen åstadkomma pålar som kan slås ned i marken?

Inte helt, men den utför sågning upptill och vertikal sågning. Inom 24 h kommer det, inom 200 km från Helsingfors, en person från MotoCut Oy för att slutföra arbetet.

Är hydrauliken i alla grävmaskiner tillräcklig?

5-25 ton är tillräckligt, till alla grävmaskiner byts enbart en växelventil för hammarhydrauliken in.

Installering – RotoTilt:

 • extra-linje (2-vägs)
 • ca 60 l/min
 • 220 bar

Installering – Free Hanging

 • 2-vägs proportionell styrning
 • 220 bar
 • ca 15 l/min

 

 • 1-vägs (fri tank)
 • ca 60 l/min
 • 220 bar
Med vilket spänningssystem fungerar MotoCut-pålkapen?

Pålkapen fungerar med 24V system. För 12V system använder vi spänningsförstärkare vid installeringen, vilken transformerar 12V → 24V.

Behövs en rototilt?

Inte nödvändigtvis. Installering kan även förverkligas med Free Hanging –tilläggsfunktion.

Är anordningen vattenkyld?

Ja.

Hur är det med vattnet vintertid, fryser det?

Med hjälp av Heating System – tilläggsfunktionen är användning vid temperatur ned till -20 grader möjlig.

Användning av pålkap

Hur snabbt sågar maskinen av en påle?

Detta är beroende av pålens dimension (230 mm – 350 mm) och sågdjupet, ca 40-100 sekunder.

Hur länge tar det att byta kapklingorna?

1-2 minuter.

Hur länge tar det att byta in en skopa i stället för pålkapen?

1-2 minuter.

Hur är underhållet av anordningen organiserad?

I Finland har MotoCut Oy egen service och i exportländer ansvarar MotoCuts återförsäljare för serviceverksamheten inom sitt eget försäljningsområde.

Hur ofta och på vilket sätt ska service utföras på anordningen?
 • Daglig smörjning av anordningens anslutningar.
 • Tvättas varje vecka.
 • Övriga underhållsåtgärder beskrivs i serviceinstruktionerna.

Livscykeltjänster för pålkapen

Hur länge håller anordningen?

Anordningen har en lång användningstid. Det är en anordning med omfattande tekniska egenskaper, och en långvarig funktion förutsätter en korrekt användning och att man noggrant följer serviceinstruktioner och instruktioner som ges av tillverkaren.

Hur följer man upp anordningens livscykel och skick?

Bruksanvisning och servicebok ingår i leveransen av anordningen, och i dessa fastställs nödvändiga kontrollåtgärder och serviceinstruktioner. Ett av MotoCut Oy auktoriserat serviceföretag utför servicen och bokför åtgärderna i serviceboken. På detta sätt hålls garantin i kraft.

Hur kan man känna igen ett företag som utför service på MotoCut-pålkapare?

MotoCut beviljar skolade och auktoriserade serviceföretag ett certifikat som garanterar en yrkeskunnig serviceverksamhet och originalreservdelar av hög kvalitet.

Måste man använda originalreservdelar?

Garantin på anordningen hålls i kraft när man använder reservdelar som är original.