Två beställningar på pålkapar till Kazakstan

MotoCut fick två beställningar på pålkapar till Kazakstan, den första är redan levererad medan den andra levereras i slutet av år 2015.