MotoCut deltog i pålningsseminariet som gick av stapeln i Moskva 29.10.2015

MotoCut deltog tillsammans med Junttan Oy, Elematic Oyj, Leimet Oy och Inspecta Oy i det Pålningsseminarium, riktat till ryska jordbyggare, som arrangerades i Moskva 29.10.2015.

MotoCut var med för att befrämja bottenförstärkning med pålar som teknik och för att göra de produkter och lösningar som används för detta ändamål kända i Ryssland. Utöver företagens gemensamma målsättning marknadsförde de enskilda företagen sina egna produkter och lösningar. Vid tillställningen deltog representanter för ungefär 30 olika företag från olika delar av Ryssland.